Hva er forskjellen mellom Integrated Security = True og Integrated Security = SSPI?

What Is Difference Between Integrated Security TrueLøsning:

Ifølge Microsoft er de det samme.

Nårfalse, er bruker -ID og passord angitt i tilkoblingen. Når det er sant, brukes gjeldende legitimasjon for Windows -kontoen for autentisering.
Anerkjente verdier erekte,falsk,ja,nei, ogsspi (sterkt anbefalt), som tilsvarerekte.
Integrert sikkerhet = true; fungerer ikke i alle SQL -leverandører, men det er et unntak når det brukes medOleDb -leverandør.Så i utgangspunktetIntegrert sikkerhet = SSPI; er foretrukket siden det fungerer med beggeSQLClient &OleDB -leverandør.Her er hele settet med syntakser i henhold til MSDN - Connection String Syntax (ADO.NET)

! [Windows Auth Syntax


Bruke Windows -godkjenningFor å koble til databaseserveren anbefales det å bruke Windows Authentication, ofte kjent som integrert sikkerhet. For å spesifisere Windows-godkjenning kan du bruke ett av følgende to nøkkelverdi-par med dataleverandøren. NET Framework for SQL Server:

Integrert sikkerhet = true; Integrert sikkerhet = SSPI;

Imidlertid fungerer bare den andre med dataleverandøren .NET Framework OleDb . Hvis du setterIntegrated Security = true for ConnectionString et unntak kastes.

For å spesifisere Windows -godkjenning i dataleverandøren. NET Framework for ODBC, bør du bruke følgende nøkkelverdi-par.

Trusted_Connection = ja;

Kilde: MSDN: Working with Connection Strings