Bruk av komma + kolon i python-array

Use Comma Colon Python Array1. Importer førstbedøvet :

1)importer nummento)fra nummen import *3)importer nummen som npto,definisjonarray

X = matrise ([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [9,10,11,12], [13,14,15,16], [17,18, 19,20]])X-utgangen er en 5x4 matrise:
Tre, X [:, 0] er å ta elementene i den 0te kolonnen i alle rader i matrisen X, X [:, 1] er å ta den førsteElementer i kolonnen.

X [:, m: n]Matrise XKolonnene m til n-1 i alle radene, inkludert venstre men ikke høyre.

X [0,:] er å ta alle elementene i rad 0 i matrise X,X [1,:] tarMatrise XAlle elementene i første rad.Fire, bruk av nuller funksjon