Enhet legger til monteringsreferanse

Unity Add Assembly ReferenceNår du legger til et tredjepartsbibliotek til enhet, ble tredjepartsbiblioteket installert gjennom NuGet manager, men da det ble brukt, ble det bedt om at forsamlingen manglet, eller at dll-filen ble lastet ned for å brukes i programmet. På dette tidspunktet kan du legge til enheten manuelt.

1. Dobbeltklikk på en referanse i referansen for å åpne 'Objektleseren'2. Klikk på symbolet '...', i popup-vinduet som åpnes, bytt til alternativet 'Bla gjennom', finn deretter enheten, velg den og bekreft deretter.3. På dette tidspunktet legges forsamlingen til 'Objektleseren', velg den aktuelle samlingen, og klikk deretter Legg til.

4. På denne måten er den ekstra enheten inkludert i referansen og kan brukes normalt.