[Enhet] Transform.TransformDirection-funksjon

Transform Transformdirection Functionfunksjon TransformDirection ( retning : Vector3 ): Vector3

Beskrivelse beskrivelseTransformerer retning fra lokalt rom til verdensrom.Forvandle retning fra egne koordinater til verdenskoordinater.Denne operasjonen påvirkes ikke av transformasjonens skala eller posisjon. Den returnerte vektoren har samme lengde som retning.

Denne operasjonen vil ikke bli påvirket av zoom og posisjon for transformasjonen. Den returnerte vektoren har samme lengde som retningen.


Eksempel beskrivelse:
m_cube er en kube rotert 90 grader langs X-aksen.


Blokken beveger seg langs sin egen z-akse

m_cube.transform.Translate (Vector3.forward)
Blokken beveger seg langs verdensaksen

m_cube.transform.Translate (m_cube.transform.TransformDirection (Vector3.forward))