Tomcat-oppstartsfeil java.util.zip.ZipException: ugyldig LOC-overskrift (dårlig signatur)

Tomcat Startup Error JavaPå grunn av prosjektets behov distribueres krigspakken til tomcat, og det rapporteres om en feil ved oppstart:

31-Oct-2018 09:11:18.555 Information [ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]]] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deploying web application archive [D:Program FilesApache Software FoundationTomcat 9.0_Tomcat9. 0webappsmdnp.war] 31-Oct-2018 09:11:27.725 Serious [ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]]] org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal ContainerBase.addChild: start: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to initialize component [root@xxxxx] at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.handleSubClassException(LifecycleBase.java:441) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.init(LifecycleBase.java:139) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:173) at org.apache.catalina.webresources.StandardRoot.startInternal(StandardRoot.java:724) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183) at org.apache.catalina.core.StandardContext.resourcesStart(StandardContext.java:4758) at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:4893) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:742) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:718) at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:703) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR(HostConfig.java:986) at org.apache.catalina.startup.HostConfig$DeployWar.run(HostConfig.java:1858) at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) at org.apache.tomcat.util.threads.InlineExecutorService.execute(InlineExecutorService.java:75) at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(AbstractExecutorService.java:112) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWARs(HostConfig.java:772) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:426) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.check(HostConfig.java:1629) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:304) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:123) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.backgroundProcess(ContainerBase.java:1174) at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1396) at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1400) at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1368) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: java.util.zip.ZipException: invalid LOC header (bad signature) at org.apache.catalina.webresources.AbstractSingleArchiveResourceSet.initInternal(AbstractSingleArchiveResourceSet.java:143) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.init(LifecycleBase.java:136) ... 25 more Caused by: java.util.zip.ZipException: invalid LOC header (bad signature) at java.util.zip.ZipFile.read(Native Method) at java.util.zip.ZipFile.access$1400(ZipFile.java:60) at java.util.zip.ZipFile$ZipFileInputStream.read(ZipFile.java:734) at java.util.zip.ZipFile$ZipFileInflaterInputStream.fill(ZipFile.java:434) at java.util.zip.InflaterInputStream.read(InflaterInputStream.java:158) at sun.misc.IOUtils.readFully(IOUtils.java:65) at java.util.jar.JarFile.getBytes(JarFile.java:425) at java.util.jar.JarFile.getManifestFromReference(JarFile.java:193) at java.util.jar.JarFile.getManifest(JarFile.java:180) at org.apache.catalina.webresources.AbstractSingleArchiveResourceSet.initInternal(AbstractSingleArchiveResourceSet.java:141) ... 26 more 31-Oct-2018 09:11:27.729 Serious [ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]]] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Error deploying web application archive [D:Program FilesApache Software FoundationTomcat 9.0_Tomcat9 .0webappsmdnp.war] java.lang.IllegalStateException: ContainerBase.addChild: start: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to initialize component [root@xxxxx] at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:746) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:718) at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:703) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR(HostConfig.java:986) at org.apache.catalina.startup.HostConfig$DeployWar.run(HostConfig.java:1858) at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) at org.apache.tomcat.util.threads.InlineExecutorService.execute(InlineExecutorService.java:75) at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(AbstractExecutorService.java:112) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWARs(HostConfig.java:772) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:426) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.check(HostConfig.java:1629) at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:304) at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:123) at org.apache.catalina.core.ContainerBase.backgroundProcess(ContainerBase.java:1174) at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1396) at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1400) at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1368) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) 31-Oct-2018 09:11:27.738 Information [ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]]] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application archive [D:Program FilesApache Software FoundationTomcat 9.0_Tomcat9 .0webappsmdnp.war] has finished in [9,182] ms

I følge feilmeldingen mistenkes det at krukkepakken er skadet.For å finne hvilken jar-pakke, bruk følgende skallskript for å teste jar-pakken med jar-kommandoen:for j in *.jar do echo $j jar tvf $j > /dev/null echo $j done done

Siden datamaskinoperativsystemet mitt er Windows10, kan jeg ikke utføre skallskript. Siden jeg installerte git på datamaskinen min tidligere, brukte jeg git-klienten til å utføre skallskript.Spesifikke trinn:

Finn plasseringen til prosjektkrigspakkeutplasseringen, finn deretter katalogen der den tilsvarende krigspakken hentes ut, og skriv inn lib under katalogen WEB-INF, høyreklikk på alternativet Git Bash Here i det tomme området i katalogen. Skriv inn kommandoen som vistEtter kjøring vil du se en feilmelding:

Fant den spesifikke pakkefeilen, gå direkte til det lokale maven-biblioteket for å finne den tilsvarende jar-pakkestien.

Det viste seg å være et nettverksproblem, slett den forrige pakken direkte, velg maven-'import i ideen høyreklikk på prosjektet for å laste den ned på nytt.