TikZ bruker tkzMarkAngle i bilder

Tikz Using Tkzmarkangle PicsLøsning:

Vil du ha noe slikt?

monterte buer, muligens documentclass [border = 10pt, tikz, multi] {standalone} tikzset {% pics/dart/.style = {% code = {% draw [pic actions] (0,0) koordinat (o1) - (0 : PhiLen) koordinat (o2)-([turn] 144: Len) koordinat (o3)-([turn] -36: Len) koordinat (o4)-syklus; draw [stiplet, pic handlinger] (o1) - (o3); draw [green, pic actions] (o1) +( OverPhiLen, 0) arc (0: 72: OverPhiLen); draw [rød, pic handlinger] (o3) ++ (-36: OverPhiLen) bue (288: 144: OverPhiLen); }}}} start {document} begin {tikzpicture} pgfmathsetlengthmacro { Len} {5cm}; pgfmathsetlengthmacro { Phi} {1.6180339}; pgfmathsetlengthmacro { PhiLen} { Len * Phi}; pgfmathsetlengthmacro { OverPhiLen} { Len / Phi}; pgfmathsetlengthmacro { BigAngLen} { Len / Phi}; pgfmathsetlengthmacro { SmallAngLen} { BigAngLen / Phi}; foreach s in {0,72,144,216,288} draw (1,0) pic [rotate = s] {dart}; end {tikzpicture} end {document}

Og her er en versjon som merker vinklene ved å legge til piler og tall. Jeg er ikke sikker på om dette er vinklene du vil markere, men antagelig kan ideen endres etter ønske. Her er ideen: documentclass [border = 10pt, tikz, multi] {standalone} usetikzlibrary {arrows.meta, bending} begin {document} tikzset {% dart label/.style = {% midway, fill = white}, pics/dart /.style = {% code = {% draw [pic actions] (0,0) koordinat (o1) - (0: PhiLen) koordinat (o2) - ([turn] 144: Len) koordinat ( o3)-([sving] -36: Len) koordinat (o4)-syklus; draw [stiplet, pic handlinger] (o1) - (o3); draw [green! 75! black, -{Stealth [bend]}, pic actions] (o1) +( OverPhiLen, 0) arc (0: 72: OverPhiLen); path [green! 75! black, pic actions] (o1) +(. 75* OverPhiLen, 0) arc (0: 72: .75* OverPhiLen) node [dart label] {72}; draw [rød,-{Stealth [bend]}, pic actions] (o3) ++ (-36: SmallAngLen) arc (-36: -252: SmallAngLen); path [red, pic actions] (o3) ++ (-36: .5* SmallAngLen) bue (-36: -252: .5* SmallAngLen) node [dart label] {216}; draw [blå,-{Stealth [bend]}, pic actions] (o3) ++ (-36: .75* SmallAngLen) bue (-36: 108: .75* SmallAngLen); path [blå, bildehandlinger] (o3) ++ (-36: .5* SmallAngLen) bue (-36: 108: .5* SmallAngLen) node [dart label] {144}; }}} begin {tikzpicture} pgfmathsetlengthmacro { Len} {5cm}; pgfmathsetlengthmacro { Phi} {1.6180339}; pgfmathsetlengthmacro { PhiLen} { Len * Phi}; pgfmathsetlengthmacro { OverPhiLen} { Len / Phi}; pgfmathsetlengthmacro { BigAngLen} { Len / Phi}; pgfmathsetlengthmacro { SmallAngLen} { BigAngLen / Phi}; foreach s in {0,72,144,216,288} draw (1,0) pic [rotate = s] {dart}; end {tikzpicture} end {document}

merkede vinkler
skriv inn bildebeskrivelse her

Man kan endre segsqrt (2) -1 bye uansett mellom0 og1.

 documentclass [tikz, border = 4] {standalone} usetikzlibrary {through, calc, angles} usepackage {siunitx} tikzset {pics/dart/.style = {code = { % begin {scope} clip [draw ] (0,0) koordinat (O1)-(0: PhiLen) koordinat (O2)-([turn] +144: Len) koordinat (O3)-([turn] -36: Len) koordinat (O4) - syklus; draw [stiplet] (O1) - (O3); koordinat (O5) ved ($ (O1)! sqrt (2) -1! (O3) $); koordinat (O6) ved ($ (O1)! 2/3! (O3) $); node [draw, green] ved (O1) [sirkel gjennom = (O5)] {}; node [draw, red] at (O3) [sirkel gjennom = (O5)] {}; node [grønn, fyll = hvit] ved ($ (O1) !. 15! (O3) $) { ang {72}}; node [rød, fyll = hvit] ved ($ (O1) !. 85! (O3) $) { ang {216}}; node at ($ (O2) !. 2! (O6) $) { ang {36}}; node at ($ (O4) !. 2! (O6) $) { ang {36}}; end {scope}}}} begin {document} begin {tikzpicture} pgfmathsetlengthmacro { Len} {5cm}; pgfmathsetlengthmacro { Phi} {1.6180339}; pgfmathsetlengthmacro { PhiLen} { Len * Phi}; pgfmathsetlengthmacro { OverPhiLen} { Len / Phi}; pgfmathsetlengthmacro { BigAngLen} { Len / Phi}; pgfmathsetlengthmacro { SmallAngLen} { BigAngLen / Phi}; foreach s in {0,72,144,216,288} {% draw (1,0) pic [rotate = s] {dart}; } end {tikzpicture} end {document}