SQLite instr () -funksjon finner strengposisjonen

Sqlite Instr Function Finds String PositionVed bruk av SQL-uttalelse uunngåelig for å finne plasseringen til et tegn i en streng, i mysql, returnerer mysql: positon (substr, str) den første forekomsten av substringsubstratet i str. I sqllite, The instr(ori_str,sub_str) function can also do this.

instr(ori_str,sub_str)Navn Beskrivelse
ori_str Strengen som skal søkes.
sub_str Strengen det skal søkes etter i ori_str.instr(ori_str,sub_str)Navn Beskrivelse
ori_str Strengen som skal søkes.
sub_str Strengen det skal søkes etter i ori_str.