Løs 'Ugyldig bruk av gruppefunksjon; nestet unntak er java.sql.SQLException '

Solveinvalid Use Group Functioninnholdsfortegnelse

Prosjekt: Springboot + mybatis + mysqlproblem:Analyse:løse:

referanse:


Prosjekt: Springboot + mybatis + mysql

problem:

### Årsak: java.sql.SQLException: Ugyldig bruk av gruppefunksjonukategorisert SQLException for SQL [] SQL-status [HY000] feilkode [1111]

Ugyldig bruk av gruppefunksjon nestet unntak er java.sql.SQLException:

Analyse:

gruppefunksjon: gruppefunksjon,

nestet: nestet

Oppsummert betyr feilen: grupperingsfunksjonen er ugyldig, og det nestede uttrykket er sql.

Grupperingsfunksjonen refererer til max () i uttalelsen min. Riktig bruk av max () er som følger:

Derfor er løsningen å bruke riktig maks () bruk.

løse:

referanse:

Ok.