programvare serie mellom arduino uno og esp8266

Softwareserial Between Arduino UnoLøsning:

Sørge for at:

  1. RX -pinne på Arduino UNO er ​​koblet til TX -pinnen på ESP8266.
  2. TX -pinne på Arduino UNO er ​​koblet til RX -pinnen på ESP8266.
  3. Overføringshastigheten bør settes til samme verdi fra både Arduino og ESP8266.

Jeg vet ikke om din arduino, men når du ser på denne skjematikken, bør RX og TX byttes.skriv inn bildebeskrivelse her
Legger til svaret ovenfor. UNOs TX er på 5V, mens ESP8266s RX er på 3.3V, siden den er en 3.3V -modul. Så det er bedre å bruke en resistiv divider for å bringe UNO 'TX til 3.3V og deretter mate til ESPs RX, i stedet for å koble dem direkte.