Simulink learning-If Action Subsystem and Switch case Action Subsystem

Simulink Learning If Action SubsystemI likhet med delsystemet If action, må Switch Case Action Subsystem også brukes med Switch Case-modulen.

Ved å stille saksforhold kan flere saksutganger stilles inn. U1 til venstre er bokstavvalginndata, for eksempel 1, 2, 3.Den kan brukes med statflow for å lage en brytertilstandsinngang, og den oppnådde effekten føles at den absolutt kan erstatte funksjonssamtalefunksjonen. Men på samme måte kjører delsystemene i saken fortsatt samtidig. Må fortsatt bruke flette for å løse problemet med separat signalutgang til en viss grad.