Oracle 12c ny funksjon varchar2 maksimal lengde støtte til 32767

Oracle 12c New Feature Varchar2 Maximum Length Support 32767vis parameter MAX_STRING_SIZE  • Standard: representerer lengdegrensen før 12c, det vil si varchar2 og nvarchar2 4 er 4000 byte, rå er 2000, og systemets standard er standard
  • Utvidet: representerer de nye funksjonene til 12c 32k strenger, maksimal lengde på varchar2, nvarchar2, raw er 32767, det vil si 32kb

Databaseparameteren max_string_size er standard som standard, så du må endre parameterverdien til utvidet. De spesifikke trinnene for konfigurering av utvidet datatype for databasen er som følger:  1. Lukk databaseforekomst og avslutt øyeblikkelig (hvis det er RAC, må du lukke alle forekomster)
  2. Start databaseinstansen i oppgraderingsmodus: oppgraderingsoppstart

Endre parameteren MAX_STRING_SIZE til EXTENDED (endre systemsett max_string_size = utvidet omfang = begge deler)Kjør @ $ ORACLE_HOME / rdbms / admin / utl32k.sql
Lignende: @F: /app/Administrator/product/12.2.0/dbhome_1/rdbms/admin/utl32k.sqlStart databaseforekomsten på nytt.