LABVIEW læring (1) lese og skrive EXCEL

Labview Learning Reading1. Les EXCEL-fildata VI:

fullstendig VI Skjermbilde av programpanelet:VI Nøkkelfunksjon:  • Blokkdiagram → Funksjonspalett → Programmering → Rapporter generering Ny rapport ( Ny rapport. Vi ) 'og' Avhendingsrapport Kast rapport. Vi ) '
  • Blokkdiagram → Funksjonspalett → Programmering → Rapportgenerering → Excel-spesifikk → ' Excel Generelt 'og' Excel Get Data.vi '2. Skriv data til Excel

fullstendig VI Skjermbilde av programpanelet:

VI Nøkkelfunksjon:Samme som 'Les Excel', nøkkelfunksjonen er i 'Blokkdiagram → Funksjonspalett → Programmering → Rapportgenerering'.

Legg til en beskrivelse : Du må legge til et trinn her for å sjekke om filen filstien peker på (du kan sjekke om filen eller mappen eksisterer ved å bruke følgende). Hvis den finnes, erstatter 'Lagre rapport i fil' filen (F), ellers blir den ikke erstattet (T).

3. Adressegenerering

fullstendig VI Skjermbilde av programpanelet:

Denne VI forklarer:

1. Generer en adresse til en fil av den spesifiserte typen

2. De spesifiserte typene er Excel, Word og TXT

3. Når den angitte mappen (Mappe) ikke eksisterer, oppretter du en tilsvarende mappe

4. Hvorvidt du skal lage en undermappe (undermappe) bestemmes etter behov.

Typen underordnet vi i figuren: genererer det tilsvarende suffikset i henhold til den valgte filtypen, inkludert Excel (.xlsx), Word (.docx) og TXT (.txt).

VI Nøkkelfunksjon:

  • Søknadskatalog : Blokkdiagram → Funksjonspalett → Programmering → Fil I / O → Filkonstanter. Få katalogen til prosjektet der den nåværende prosjektfilen ligger direkte.
  • Sjekk om filen eller mappen eksisterer (sjekk om filen eller mappen eksisterer) Og lag mappe (ny mappe) : Blokkdiagram → Funksjonspalett → Programmering → Fil I / O → Avanserte filfunksjoner.
  • Bygg sti : spleise inngangsbanen og strengen til en ny bane
  • Formater til streng : Danner en kombinert streng

Merknader: Fullstendig nedlasting av prosjektfilen https://download.csdn.net/download/sinat_37710872/10644945