iPhone7 ingen tjenesteproblemløsning-jailbreak omgå telefonaktivering

Iphone7 No Service Problem Solution Jailbreak Bypass Phone ActivationiPhone7 ingen tjenesteproblemløsning-jailbreak omgå telefonaktivering @ hæl

Klikk på start
bilde
Klikk på neste
bilde
Vent til telefonen går i gjenopprettingsmodus
bilde
Gå inn i DFU-modus, driftstrinn
iphone7 Trykk og hold nede startknappen og volum ned-knappen samtidig, vent i 4 sekunder etter den svarte skjermen, slipp hjem-knappen og fortsett å holde nede volum ned-knappen til Aisi-assistenten vises i DFU-modus, slipp volumet ned-tasten. Når du ser fremdriftslinjen for å starte jailbreak, vent.
bilde
Etter oppstart kan den brukes normalt