Intellij idésett tabulatortast til 4 mellomrom

Intellij Idea Set Tab Key 4 SpacesKodespesifikasjonen krever at fire mellomrom brukes i stedet for faner når du programmerer, fordi bredden på de fire mellomrommene i forskjellige redaktører ser like ut, og lengden på fanene kan være inkonsekvent.

1, åpne F ile-> Innstilling (prosjektinnstillinger) -> Kodestil-> GenereltBruk fanetegn er ikke valgt, og deretter er innrykk satt til 4, noe som betyr at en fane er 4 mellomrom.

2, sett fullføringen av observasjonen er vellykket, velg en del av fordypningen, hvis du kan velge en del av fordypningen, er beviset et mellomrom, kan du ikke velge å kategorien