Hvordan velge riktig Schottky-diode?

How Choose Right Schottky DiodeSchottky-dioder Det er en uunnværlig beskyttelsesanordning for produksjon av elektroniske produkter. Det er mye brukt i bærbare elektroniske produkter og bytter strømforsyning. Det er veldig populært blant elektronikkindustrien. Men i Schottky-diodemarkedet, hvordan kan vi velge riktig produkt? Schottky-dioder Vel, dette er veldig bra for noen kjøpere som nettopp har kommet inn i elektronikkindustrien.
En hodepine, du kan gå inn i en misforståelse hvis du ikke bryr deg. Etter å ha lest det følgende, tror jeg at du vil føle deg som et slag i ansiktet.

For det første, Schottky-diodedefinisjon:Schottky-dioder SBD er oppkalt etter oppfinneren, Dr. Schottky, og er en forkortelse for Schottky Barrier Diode (forkortet SBD).I motsetning til vanlige dioder er SBD ikke produsert av prinsippet om at en P-type halvleder er i kontakt med en N-type halvleder for å danne et PN-kryss, men er produsert ved hjelp av et metall-halvlederkryssingsprinsipp dannet av metall-til-halvlederkontakt .Derfor kalles SBD også en metall-halvleder (kontakt) diode eller en overflatebarriere diode, som er en varm bærerdiode.

Varme bærere refererer til bærere med høyere gjennomsnittlig kinetisk energi enn bærere under elektrisk felt uten null.

Schottky-dioder er tilgjengelige i både blyholdige og overflatemonterte (sMD) pakker.Schottky-dioder i blyholdige pakker brukes ofte som likestrømdioder med høy frekvens, likestrøm, frihjulsdioder eller beskyttelsesdioder.

Den er tilgjengelig i pakker med enkelt rør og parrør (dual-diode).

Schottky har tre typer pinouts for røret, som har en felles katode (katoden til de to rørene er koblet til), en felles anode (anoden til de to rørene er koblet til), og en serie (anoden til en diode er koblet til katoden til den andre dioden).

For det andre fordelene og ulempene med Schottky-dioder i strømforsyningen:

Schottky-diodefordeler:

1: Lavt frafall, lavt tapsspenning.

2: Rask byttehastighet og lavt tap, egnet for høyfrekvente kretser.

Schottky-diode ulemper:

1: Omvendt forspenning er lav og tåler ikke for stor omvendt spenning.

2: Omvendt lekkasje er en positiv temperaturkoeffisient. Når temperaturen stiger, vil IR-omvendt lekkasje øke (dette er en parameter som designere er lette å ignorere).

For det tredje er nøkkelparametrene for Schottky-diodevalg:

1: VR kontinuerlig omvendt spenning. Hvis reversspenningen over Schottky overstiger denne spenningen, vil Schottky bli slått på.

2: VF styrer trykkfallet. Dette er spenningsfallet over Schottky-ledningen.

3: HVIS kontinuerlig fremoverstrøm. Hvis strømmen til Schottky-ledningen fremover overstiger denne verdien, vil Schottky bli blåst av.

4: IR omvendt lekkasjestrøm. I henhold til egenskapene til Schottky vil denne parameteren øke med temperaturøkningen. Derfor bør designeren vurdere omvendt lekkasje i designet når han designer PCB eller vurderer miljøet.

5: TRR omvendt gjenopprettingstid. Denne parameteren bestemmer direkte at Schottky kan brukes i kretser med flere høyfrekvenser.

6: Maksimal startstrøm for IFSM. Schottky lar overflødig strøm strømme, men denne strømmen må være en øyeblikkelig strøm.