get_json_object og json_tuple of json string parsing in bikube

Get_json_object Json_tuple Json String Parsing HiveNår teknologien bygger appen, vil den si at flere felt er lagret i en matrise, så når modellen ringer til dataene, må innbyggingsdataene analyseres for videre rengjøring. Denne artikkelen vil introdusere to funksjoner for analyse av json-strenger: get_json_object og json_tuple.

Tabellstrukturen er som følger:


En, get_json_objectFunksjonen til funksjonen: brukes til å analysere et felt med json-streng:

select get_json_object(flist,'$.filtertype') as filtertype ,get_json_object(flist,'$.filtersubtype')as filtersubtype ,get_json_object(flist,'$.filtername') as filtername from aaaaaaa Resultatene er som følger (bare ett stykke data blir analysert):


To, json_tupleFunksjonen til funksjonen: brukes til å analysere flere felt i json-strengen

select a.flist ,b.filtertype ,b.filtersubtype ,b.filtername from aaaaaaaaa a lateral view json_tuple(flist,'filtertype', 'filtersubtype', 'filtername') b as filtertype, filtersubtype,filtername

Resultatene er som følger:


get_json_object og json_tuple brukes ofte når man analyserer nedgravde punktdata, og det er mer effektivt og enkelt ~