feil LNK2019: uløst eksternt symbol '__declspec (dllimport) const CReadUserInfo :: `` vftable' '(__

Error Lnk2019 Unresolved External Symbol__declspec Const Creaduserinfobilde
Følgende feil oppstår når du bruker VS2010 til å skrive et DLL-prosjekt
Opprette bibliotek E: Product1 DlagDll Debug DlagDll.lib og objekt E: Product1 DlagDll Debug DlagDll.exp
1> ReadUserInfo.obj: feil LNK2019: uløst eksternt symbol “_declspec (dllimport) const CReadUserInfo :: `vftable '' (__improot @ xxxxx @ root @ xxxxx) referert til i funksjonen “public: __thiscall CReadUserInfo :: CReadUserInfo (void)” (root @ xxxxx @ root @ xxxxx)
1> E: Product1 DlagDll Debug DlagDll.dll: dødelig feil LNK1120: 1 uløste eksterne

Legg til makrodefinisjon til prosjekt-> innstilling-> C / C ++ -> Definisjoner av forprosessor av VS2010-prosjekt