Forskjellen mellom const og definere

Difference Between ConstFra 'Programmer Interview Collection Fifth Edition Oric'gjennomgang av første operasjonint b=500 const int * a = & b // Case 1 int const * a = & b // Case 2 int * const a = & b // Case 3 const int * const a = & b // Case 4 // For cases 1 and 2 * a is a constant, a is a variable can be changed Change method 1) int b=500 const int *a=&b b=600 cout << * a << endl // get 600 2) int b=500,c=600 const int* a=&b a=&c cout << * a << endl // get 600 For case 3, initialize when defining a is a constant, * a is a variable Change method int b=500 int *const a=&b *a=600 cout << * a << endl // get 600 Case 4, the pointer itself and the content pointed to are constants

const medlem funksjonOmdefinere medlemsfunksjonene i klassen, noen medlemsfunksjoner endrer ikke dataene i klassen, det vil si Disse funksjonene er skrivebeskyttede funksjoner, driftsmetoden: legg til const-nøkkelordet for å identifisere funksjonene som ikke endrer dataelementene

Hvis const plasseres før funksjonserklæringen, betyr det at returverdien til funksjonen er konstant