Beskrivelse av BT656 / BT601 / BT1120-protokollen og YUV-fargeplassen som brukes på DM365 / DM355 / DM6467

Description Bt656 Bt601 Bt1120 ProtocolITU-R BT.601 og ITU-RBT.656 International Telecommunications Union (ITU) Radiocommunication Sector (ITU-R) standarder. Strengt tatt bør ITU-R BT.656 være en del av ITU-R BT. En underprotokoll på 601. ITU-R BT.601 er en standard digital TV-kodingsparameterstandard, og ITU-R BT.656 er en digital grensesnittstandard i vedlegg A til ITU-R BT.601 for større digitale videoutstyr. (inkludert chip) digitalt overføringsgrensesnitt standard ved bruk av 27 MHz parallellport eller 243 MB serielt grensesnitt. BT.656 parallelt grensesnitt i tillegg til å overføre 4: 2: 2 YCbCr videodatastrøm, er det rad, kolonne synkronisering styresignaler.

ITU-R BT.601 16-bits dataoverføring Y, U, V-signaler overføres samtidig, er parallelle data, feltet
Synkron separat utgang. ITU-R BT.656 8/10-bit dataoverføring ingen synkroniseringssignal kreves seriell dataoverføring overføringshastighet er 2 ganger 601 første overføring Y, etter overføring UV-linjesynkroniseringssignal innebygd i datastrømmen i。ITU-R BT.656 inneholder tre deler
1: videosignal
2: Timing referansesignal:Det er to tidsreferansesignaler, en i begynnelsen av hver videoblokk (ActiveVideo, begynnelsen av SAV) og den andre på slutten av hver videoblokk (aktiv videoslutt, EAV) hvert timingreferansesignal består av 4 Sekvensen av ord består av følgende: FF 00 00 XY (heksadesimal) De tre første er faste prefikser, og det fjerde ordet inneholder informasjon som definerer den andre feltidentiteten, feltblankettilstanden og radblanketilstanden. XY (MSB9 -0) [1, F, V, H, P3, P2, P1, P0,0,0]3: Hjelpesignal:

Hjelpedatasignalet kan bare sendes i form av 10 bits i løpet av linjeblankeringsperioden, og kan også overføres i 8-biters form bare under den gyldige perioden av linjen i feltblankeringen.656 sender ut seriell data, og linjesynkroniseringssignalet er innebygd i datastrømmen

601 er parallelle data, og feltsynkroniseringen har en egen utgang

656 er bare et dataoverføringsgrensesnitt, det kan sies at det er en overføringsmetode på 601.

Enkelt sagt er ITU-R BT.601 standarden 'studio digital television coding parameter', og ITU-R BT.656 er den digitale grensesnittstandarden i vedlegg A til ITU-R BT.601 for det viktigste digitale videoutstyret (A standard for digital overføringsgrensesnitt som inkluderer en 27 MHz / s parallellport eller et serielt grensesnitt på 243 Mb / s mellom brikkene).

BT656 har 8 interne synkronbusser, mens BT1120 har 12 interne synkronbusser!

4, forskjellen mellom ITU BT 601 og ITU BT656

Forskjellen mellom disse to signalene:

ITU-R BT 601: 16-bits dataoverføring 21-pinners Y, U, V signal samtidig overføring. ITU

-R BT 656: 9-kjerne, ikke behov for synkroniseringssignal 8-biters dataoverføring seriell videooverføringshastighet er 2 ganger 601 første pass Y, deretter overføres UV.656-utgang er seriell data, linjesynkronisering Signalet er innebygd i datastrøm, 601 er parallelle data, og feltsynkroniseringen har en egen utgang 656 er bare et dataoverføringsgrensesnitt, som kan sies å være en overføringsmodus på 601. Enkelt sagt, ITU-R BT.601 er 'Studio Digital TV-kodingsparametere 'standard, og ITU-R BT.656 er den digitale grensesnittstandarden i vedlegg A til ITU-R BT.601 for større digital video. Enheten (inkludert brikken) bruker et digitalt overføringsgrensesnitt som standard med 27MHz / s parallellport eller 243Mb / s serielt grensesnitt.

// ------------------------------- Her er en annen venns mening, hvor den grønne delen er min mening - --- -----------------------------

601 er datastrukturen til SDTV 656 er grensesnittet til SDTV
709 er datastrukturen til HDTV 1120 er grensesnittet til HDTV
Fra datastrukturen er Y Cb Cr
Bare SDTV med 4: 2: 2
HDTV med 4: 2: 0

Grensesnittet er faktisk det samme vclk + vid [9: 0] 10bit-mode eller 8bit-mode
Hovedforskjellen er i frekvensen til vclk Prøvetakingsfrekvens
656 er 27Mhz
1120 er 72 MHz eller 74 MHz

Noen tvil:
1, HDTV er også 4: 2: 2
2, data Samplingsfrekvens , Er SDTV 27M HDTV, ifølge Bildefrekvens Forskjellig fra endringsstøtte for progressiv og interlaced typisk Bildefrekvens Det er 60/30 det er 60, 50 interlaced du kan se avtalen
til 60/30 , Samplingsfrekvens Henholdsvis 74,25 og 148,5 M
Til seriell dataoverføring er det 1.425G og 2.97G
3.420 format for komprimeringsalgoritmer

601 er datastrukturen til SDTV 656 er grensesnittet til SDTV (B656 seriell overføringsmodus 8bit, BT601 er parallell overføring, uavhengig HS / VS, 16bit)
709 er en HDTV-datastruktur 1120 er et HDTV-grensesnitt (BT1120 er en parallell dataoverføringsmetode)
Fra datastrukturen er Y Cb Cr
Bare SDTV med 4: 2: 2 HDTV med 4: 2: 0

Grensesnittet er faktisk det samme vclk + vid [9: 0] 10bit-mode eller 8bit-mode
Hovedforskjellen er frekvensen til vclk, som er samplingsfrekvensen.
656 er 27Mhz
1120 er 72 MHz eller 74 MHz
----------------------------------- --------
Korrigert den siste videokomprimeringen HDTV har tatt i bruk 4: 4: 4 4: 2: 2 og 4: 2: 0
For å spare datavolum er 4: 2: 0 mye brukt før
4: 4: 4 jeg pleide å kontakte, anslås å være nyttig i kamerafeltet.
Vanlig HD burde ikke ha
Men nå bruker HDTV 4: 2: 2
For å lette implementeringen av DWT mer standardisert
Dette er trenden.
Etter at videoen er komprimert, er det økonomisk å overføre via vanlig kabel.

Sammenligning av forskjellen mellom DM365- og DM6467-brikker i prosessering av YUV-bilder, er dette viktig for å håndtere flerkanals bildeinngang som TVP5158 eller for å spille av videofiler direkte.

Følgende bilde viser videogrensesnittet som behandler frontenden av DM6467.

Som det kan sees fra figuren ovenfor, blir de analoge videodataene behandlet av dekoderen og utgang YCbCr-data i samsvar med standarden (BT656 / BT1120). Prosessoren mottar dataene via VPIF og lagrer dem i DDR.

Flere av DaVinci-prosessorene til TI er forskjellige for måten de mottar YCbCr-data og lagrer data på. Her er noen måter å lagre flere YUV-data på.

1.YUV422-fly

Her lagres Y Ú v-dataene separat, hver annen horisontale ÿ prøvetaking, det er en Cb og et kromprøvetagningspunkt, som vist nedenfor. (DM6467 støtter ikke dette formatet)

2.YUV420-fly

Dette formatet ligner på YUV422 Planar, men prøvetakingen for Cb og Cr reduseres til 2: 1 både horisontalt og vertikalt, som vist nedenfor. (DM6467 støtter ikke dette formatet)

3.YUV422 halvplan

Mengden data i dette formatet er den samme som for YUV422 Planar, men U og V lagres kryss over, som vist nedenfor. (DM6467 bruker dette formatet når du spiller inn eller spiller av videobildedata)

4.YUV420 halvplan

YUV420 Planar er den samme, men U og V er krysslagret, som vist nedenfor. (DM6467 bruker dette formatet ved koding og dekoding, komprimering av videobildedata, slik at du kan bruke VDCE til å konvertere og skalere før datamengden YUV422 halvplan kan behandles.)

5.YUV422 sammenflettet

Mengden data i dette formatet er den samme som for YUV422 Planar, men Y, U og V er lagret cross-over, som vist nedenfor. (DM6467 støtter ikke dette formatet. Andre TI-brikker, som DM6446 DM365 DM355, er i noen moduser

Ved å bruke dette formatet, for eksempel, bruker DM365 dette formatet når de mottar TVP5146 / TVP5158)