Crc

Crc bypass

Crc BypassEAX EBX ECX EDX = Dataregister

E er (høy 16 bits) AX (lav 16 bits) kan deles i AL (høy 8 bits), AH (lav åtte bits)EBP (Extended Base Pointer) = Base Pointer RegisterESP (Extended Stack Pointer) = Stack Pointer RegisterESI kildeindeksregister

EDI destinasjonsregister

EIP instruksjonspekerregisteret brukes til å lagre forskyvningsadressen i kodesegmentet.FLAGS-flaggregisteret, også kjent som PSW (Program Status Register), brukes til å lagre tilstandsflagg, kontrollflagg og systemflagg.

Fordi 8086/8088 CPU bare kan håndtere 16-biters adresser, men det er 20 adresselinjer.

8086/8088 er en full 16-bits maskin, så både den interne bussen og den eksterne bussen er 16 bits, så de interne registerene er alle 16 bits.
og 8086 har en 20-biters adresselinje, så hans Adresseplass Det er 1M.

ZF (nullmerke) OF (overløpsflagg) SF (symbolflagg) CF (bæreflagg) AF (ekstra bæreflagg) PF (paritetsflagg)

CS-kodesegment, DS-datasegment, ES-tilleggssegment, SS-stakksegment, FS, GS-tilleggssegment