Kompileringsprinsipp - installasjon av Lex og yacc

Compilation Principle Installation LexLinux-bruker

 1. Lex og Yacc kan installeres direkte fra terminalen, kommando:
apt install flex bison
 1. Noen systemer kan også trenge å installere verktøy som gcc og lage manuelt, vennligst test dem selv.
 2. Når installasjonen er fullført, skriver du inn følgende kommando i terminalen. Hvis versjonsnummeret vises riktig, er installasjonen vellykket.
gcc --version lex --version yacc --version

Som vist: (Image Source Network)
bilde

Windows-bruker

 1. Last ned og installer MinGW
  https://osdn.net/projects/mingw/downloads/68260/mingw-get-setup.exe/
  Etter at nedlastingen er åpnet, ser det slik ut:
  bilde 2. Åpne MinGW og velg å installere følgende fire verktøy. I den venstre delen velger du de følgende fire elementene du vil installere.
  bilde • MinGW -> MinGW Base System -> mingw32-gcc-bin
 • MSYS -> MSYS Base System -> msys-make-bin
 • MSYS -> MinGW Developer Toolkit -> msys-bison-bin
 • MSYS -> MinGW Developer Toolkit -> msys-flex-bin
 1. Når installasjonen er fullført, legger du til følgende to baner i systemmiljøvariabelen (standard MinGW er installert på C-stasjonen). Legg til etter systemvariabelen Path:
C:MinGWin C:MinGWmsys1.0in

bilde
4. Når installasjonen er fullført, kjører du det tilsvarende programmet på kommandolinjen for å vise versjonsnummeret riktig. som bildet viser:
bilde