Css

Bootstrap 4 juster navigeringslistelementene til høyre

Bootstrap 4 Align Navbar Items RightLøsning:

Bootstrap 4 har mange forskjellige måter å justere navbar -elementer på.float-right vil ikke fungere fordi navbar er nåfleksiboks.

Du kan brukemr-auto for automatisk høyre marg på 1. (venstre)navbar-nav. Alternativt ,ml-auto kan brukes på 2. (Ikke sant)navbar-nav, eller hvis du bare har en singelnavbar-nav. Navbar   

https://codeply.com/go/P0G393rzfmDet er også flexbox -verktøy. For eksempel brukjustify-content-end på skjermmenyen: Merke   

Eller når du har 2navbar-navs, brukrettferdiggjøre-innhold-mellom inavbar-kollaps ville fungere til å jevne mellomrom mellom navbar-navs:

 
  ..
  ..

Oppdatering for Bootstrap 4.0 og nyere

Fra Bootstrap 4 beta,ml-auto vil fortsatt fungere for å skyve elementer til høyre. Bare vær oppmerksom pånavbar-skiftbare klasser har endret seg tilnavbar-expand-*Oppdatert navbar til høyre for Bootstrap 4


Et annet hyppig Bootstrap 4 Navbar høyre justeringsscenario inkluderer en knapp til høyre som forblir utenfor mobilkollapsen nav slik at den alltid vises i alle bredder.

Høyre justeringsknapp som alltid er synlig

skriv inn bildebeskrivelse her

skriv inn bildebeskrivelse her

Relatert: Bootstrap NavBar med venstre, senter eller høyre justerte elementer


Oppdatering for Bootstrap 5 (se dette spørsmålet).ml-auto er erstattet medms-auto å representerestart i stedet forvenstre.


I mitt tilfelle ønsket jeg bare ett sett med navigasjonsknapper / alternativer og fant ut at dette vil fungere:

  

Så du vil legge tiljustify-content-end til div og utelatmr-auto på listen.

Her er et fungerende eksempel.


For de som fortsatt sliter med dette problemet i BS4, prøv bare koden nedenfor -