BeanFactory er avviklet - les vårkonfigurasjonsfilklassen

Beanfactory Has Been Deprecated Read Spring Configuration File ClassLeseVårKonfigurasjonsfilapplicationContext.xmlFor å få det tilsvarendeBønne,BeanFactoryKlassen er oppdatertVårForkastet, slik at du ikke kan bruke følgende kode:

BeanFactory ctx = new XmlBeanFactory(new ClassPathResource('applicationContext.xml'))

Vi vil brukeApplicationContextKlasse for å lese konfigurasjonsfilen og lese den tilsvarendeBønne, kode viser som nedenfor:ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext('applicationContext.xml') UserService userService = (UserService) ctx.getBean('userService') userService.save()