AttributeError: 'module' -objektet har ingen attributt 'BufferedIOBase' installert

Attributeerror Moduleobject Has No Attributebufferediobaseinstallingpython runtime error program:

klasse GzipFile (io.BufferedIOBase):
AttributeError: 'module' objektet har ingen attributt 'BufferedIOBase'BufferedIOBase vi ser er at klassen io biblioteket skal være denne klassen. Vi ser etter koden io biblioteker, også jeg fant BufferedIOBase.

So this report is wrong because of what?

Grunnen er:

Prosjektet mitt definerte også en io-pakke, det forvirrer stdlib io-biblioteket.

Gi nytt navn, det kan løses. referanse