Android Studio-innstillingseditorens bakgrunnsfarge

Android Studio Settings Editor Background ColorI. Klikk på innstillingen

2. Velg farger og skrifttyper i Editoren

Hvis du velger farger og skrifttyper direkte, vil den bare vise de øverste forhåndslagrede innstillingene. Vi kan klikke Lagre som, skriv inn standardnavnet for å lagre egne innstillinger, det er best å ikke endre standardinnstillingene direkteIII. Velg Generelt

Velg standardtekst midt i markeringsfeltet, merk av i avmerkingsboksen på høyre side av bakgrunnen, dobbeltklikk på den lille fargeblokken på høyre side av bakgrunnen, du kan angi fargen her. Sett bønnepastaen grønt for å fylle ut fargeverdien # C7EDCC. Forhåndsvisningsbakgrunnen endres til bønnegrønn. Klikk på ferdig eller bruk for å angi den.

fremover fra: https://blog.csdn.net/cswhale/article/details/78987986 Takk til bloggeren