Et ubehandlet unntak av typen 'System.FormatException' skjedde i mscorlib.dll. Formatspesifikatoren er ugyldig.

An Unhandled Exception TypesystemEt ubehandlet unntak av typen 'System.FormatException' skjedde i mscorlib.dll. Formatspesifikatoren er ugyldig.

Problem beskrivelse:
Dette er et unntak som kastes når parameteren er ugyldig.
Kontroller nøye om parametrene for hver metode i applikasjonen er riktige,
For eksempel å sende en nullreferanse til metoden eller parameterverdien er utenfor det akseptable verdiområdet, eller om parameterformatet er riktig.

For eksempel ·: bildestring s = string.Format('{0:C} ' + '{1:D} ', 2.3, 2.33) Console.WriteLine(s)

Løsning:
I formateringen av strengen gjelder D bare for heltallstyper. Du trenger bare å endre 2.33 til et heltall:string s = string.Format('{0:C} ' + '{1:D} ', 2.3, 2) Console.WriteLine(s)

Resultat av resultatet: