Et ubehandlet unntak av typen System.TypeInitializationException 'gir et unntak i typen initialisering av.

An Unhandled Exception Type SystemSom vistDenne typen feil skyldes hovedsakelig den første feltoppgaven i den deklarerte klassen.I klassen er det for eksempel en matrise på 1024 * 1024 * 1024, og feilen overstiger maksimal minnegrense.public static readonly byte[] Buffer = new byte[1024 * 1024 * 1024]

Modifikasjonsmetoden er å sjekke om startverdien til feltet i klassen overstiger minnegrensen.